گروه محصول

کشورهای سازنده

برندها

رول پک
رول پک

93000 تومان

پاکت اتوکلاو
پاکت اتوکلاو

89000 تومان

چسب اتوکلاو
چسب اتوکلاو

9500 تومان